• 5977650b2ba55

Školení jeřábníků a vazačů

Nabízíme základní a opakované školení jeřábníků a vazačů břemen přímo u zákazníka, nebo v našem školícím středisku.

 • základní a opakovaná školení pro obsluhy zdvihadel a pojízdných zdvihadel, jeřábů a pohyblivých pracovních plošin dle ČSN ISO 12480 - 1
 • školení jeřábníků,vazačů břemen a signalistů dle ČSN ISO 12480 - 1

 

Požadavky na odborné pracovníky
Bezpečný provoz jeřábů závisí na výběru kompetentních pracovníků, za nějž zodpovídá pověřená osoba, která současně zajišťuje bezpečný provoz výběrem vhodného jeřábu, příslušenství pro zdvihání, školením a dozorem.

a) Jeřábník - je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce.
Musí se vždy řídit pokyny vazače (signalisty), který musí být zřetelně označen. Musí být kompetentní, dostatečně prakticky zkušený, musí mít dostatečné teoretické znalosti, musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce. Musí být vyškolen a mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu – platný jeřábnický průkaz.


b) Vazač – je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene. Je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být kompetentní, mít praktické zkušenosti a teoretické znalosti, být vyškolen, prakticky zacvičen a jeho znalosti musí být ověřeny. Musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý a mít oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz.

1.Základní teoretické školení v oboru zdvihacích zařízení

 • Jeřábník (třída O, A, AS, B, C )
 • Vazač břemen - typu A, B
 • Obsluhovatel- pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista
 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

 

2. Praktické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Jeřábník (třída O, A, AS, B, C )
 • Vazač břemen - typu A, B
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista

 

3. Teoretické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

 

4. Dále poskytujeme pro výše uvedené profese

 • Opakovací školení v oboru zdvihacích zařízení
 • Školení teoretické pro obnovení a rozšíření platnosti průkazu (osvědčení )
 • Přezkoušení z praktických dovedností při rozšíření platnosti oprávnění

 

5. Poradensko - technická činnost v oboru ZZ

 • konzultace a navrhování řešení pro manipulaci s materiálem
 • poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 • vyhotovení náhradních dokladů a dokumentace
 • zpracování provozních řádů a místních předpisů ( systém bezpečné práce - dále jen SBP) SBP podniku, SBP dílčí , SBP pracoviště , vyhledávání rizik s protokolárním vyhodnocením
 • zpracování náhradních opatření - prozatímních provozních řádů
 • schvalování dokladů , dokumentace, místních a provozních přepisů
 • kontrolní , dozorčí , schvalovací a inženýrskou činnost při výrobě , montáži, opravách a rekonstrukcích
 • činnost odborného zástupce ve smyslu živnostenského zákona pro zdvihací zařízení , pokud není samostatnou pracovní smlouvou
 • případná další činnost odborného charakteru
 • legislativní zastupování organizace nebo zákazníka před dozorčími orgány