• 5977404edc6cd

  Revize zdvihacích zařízení

Revizní zkoušky a revize jeřábů

Revizní zkoušky a revize jeřábů se provádějí  dle ČSN 27 0142-1.

Tyto zkoušky provádíme na následujících zařízeních:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla
 • jeřáby třídy 0 - mostové, sloupové, otočné, ovládané z podlahy pracoviště
 • jeřáby třídy A - mostové, ovládané z koše, nebo kabiny
 • jeřáby třídy AS - mostové speciální jeřáby
 • jeřáby třídy D - autojeřáby
 • jeřáby třídy N - nakládací jeřáby
 • jeřáby třídy S - manipulátory, příslušenství stavebních strojů , vysokozdvižné vozíky
 • pohyblivé pracovní plošiny, plošiny na automobilovém podvozku
 • automobilové zvedáky

Nejčastěji prováděné revize jeřábů:

 • Mostové a seníkové jeřáby (AGRA Přelouč, SUB, Vihorlat Snina)
 • Otočné sloupové jeřáby
 • Revize autojeřábů AD
 • Revize kladkostrojů BALKANCAR

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu. V pravidelných obdobích se provádí revize a revizní zkoušky, které vyhodnocuje revizní technik. Před uvedením jeřábů do provozu se provádí ověřovací zkouška.
Podle zařazení jeřábu výrobcem do provozní skupiny jsou odvozovány termíny revizí (1 – 4 roky) a revizních zkoušek (2 – 8 roků). O průběhu a výsledcích zkoušek a revizí vyhotoví písemný doklad ten, kdo zkoušku či revizi provádí.

Před započetím zkoušek a revizí musí být zajištěny:

1) Příslušné doklady a dokumentace.

2) Řádné podmínky pro vykonání zkoušek (zkušební místo, zkušební břemena, potřební provozní pracovníci atd.) 

 • Podmínky pro individuální vyzkoušení a ověřovácí zkoušku zajištuje investor, (uživatel, popř. provozovatel) po dohodě s výrobcem nebo montážní organizací (s vyjímkou jeřábů montovaných u výrobce ) a pro revizní zkoušky uživatel jeřábu s revizním technikem.

3) Způsob zkoušení jeřábů vybavených trvalo prostředky pro uchopení nebo zavěšení břemene (drápákové, magnetové, stripovací, korýtkové apod.) nebo jeřábů speciální použití musí předepsat výrobce v technické dokumentaci, včetně zkušebních břemen a metodiky zkoušek.

 

 Lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek, pokud není místním předpisem uvedeno jinak

provozní skupina lhůty skupina jeřábů
revize revizní zkouška
J1 a J2 4 roky 8 roků I
J3 3 roky 6 roků II
J4 2 roky 4 roky III
J5 a J6 1 rok 2 roky IV
 
  1 rok 2 roky stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
agresivní a horké prostředí* 1 rok 2 roky platí pro všechny skupiny
  6 měsíců 3 roky stohovací
agresivní a horké prostředí* 3 měsíce 2 roky stohovací