• 5977404edc6cd

    Revize zdvihacích zařízení

Zvláštní posouzení jeřábů

Provádíme zvláštní posouzení jeřábů dle ČSN ISO 12482-1 - NEPLATNÁ K 1.8.2018

Toto posouzení se provádí po 20 letech provozu jeřábu, pokud není určeno jinak.

Zvláštní posouzení ZZ je nutno provést pokud dojde k naplnění životnosti zařízení, nebo po dosažení 10 let od data výroby pro věžové, nakládací, mobilní (autojeřáby) a sériové jeřáby, nebo po dosažení 20 let od data výroby pro všechny ostatní jeřáby (mostové, sloupové, portálové aj.).

Při provádění zvláštního posouzení se posuzuje:

- Nosná kontrukce jeřábu
- Mechanická část jeřábu
- Elektrická část jeřábu
- Pneumatické a hydraulické systémy

Zákazník obdrží protokol o vykonaném posouzení.